О нама

О НАМА

Основано 1993. године, издавачко предузеће „Математископ“ из Београда, бави се издавањем математичке литературе. Основна идеја Математископа проистиче из самог имена: посебан поглед у свет математике.

Наши циљеви су:

  • демистификовање и популаризација математике
  • унапређивање наставе математике
  • подизање опште математичке културе
  • снабдевање математичком литературом љубитеља математике, радозналаца и професионалаца у математици
  • анимирање оних који тренутно не воле математику.

Идеје остварујемо пре свега кроз издавање пажљиво одабраних математичких књига, одржавањем семинара, предавања и других многобројних контаката са наставницима, ученицима и љубитељима математике.

Циљеве остварујемо издавањем:

  • уџбеника за редовну и додатну наставу
  • практичних методичких приручника за наставнике математике
  • радних свезака за ученике (контролни и писмени задаци)
  • књига за припрему математичких такмичења
  • изузетне едиције – Лектира Математископа

Принципи на којима се базирају наша издања су: научност, стручност, методичност и разумљивост.

Сарадници Математископа, призната и позната имена у свету математике дају пун допринос извршењу циљева које смо поставили.

ШТА КАЖУ НАШИ САРАДНИЦИ

Уместо да користи текст коjи, на пример, гласи “Проба, проба, проба…” или “Ово jе место за текст, ово jе место за текст…”, штампар је искористио узорак из стварне књиге, јер у њему не постоjи никаква правилност већ некакав реални, насумични распоред слова, пауза и речи.
МИЛАН ПЕТРОВИЋ
ПРОФЕСОР МАТЕМАТИКЕ
Оваj текст написан на латинском jезику, или бар његове две почетне речи познате су штампарима више од пет векова, а последњих година, откад људи масовно праве сопствене саjтове, ушао jе и међу „обичан“ свет. Заправо, од око 1500. године, када jе непознати штампар сложио оваj текст како би направио узорак књиге, Lorem ipsum се користи као модел у слогословачкоj и штампарскоj индустриjи.
СВЕТОЗАР НИКОЛИЋ
АУТОР
0
+
ГОДИНА ИСКУСТВА
0
+
МЕДАЉА СА ТАКМИЧЕЊА

РЕШЕНИХ ЗАДАТАКА

0
+
ПРОДАТИХ УЏБЕНИКА

Издавачко предузеће „Математископ“

Деспота Оливера 6

11000 Београд

office@matematiskop.co.rs

+381 11 241 34 03

+381 11 380 70 90