7_21_22 – dnevni plan – NOV – 47 – Stepeni sa prirodnim izloziocem_utvrdjivanje